CSR/GSR tematika

A program általános tartalma

1. A program megnevezése

Fenntarthatósági jelentés szakértő szakképzés

2. A program besorolása

Szakmai képzés

3. A program célja

Társadalmi felelősségvállalásban jártas szakember megjelenése a public relations szakmán belül

4. A program célcsoportja

Public relations szakemberek, könyvelők, pályázatírók, sajtótechnikusok

5. A program során megszerezhető kompetenciák

5.1.

A szakember képes lesz állami, forprofit és nonprofit szervezetek számára a társadalmi felelősségvállalásuk gyakorlatáról:

  • A GRI és ISO26000 keretrendszerének megfelelő jelentést készíteni és ellenőrizni,
  • Stratégiát alkotni és a megvalósítását felügyelni,
  • Tanácsadást és előadást tartani.
  • Társadalmi párbeszéd szakértő
  • Menedzsment tanácsadást végezni

5.2.

A szakember képes lesz többszintű felelős társadalmi együttműködés koordinálására.

6. A programba való bekapcsolódás feltételei

6.1.

Végzettség

Kommunikáció- és médiatudomány alapképzési szak, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű kommunikáció alapképzési szak, Public relations szakirány vagy Public relations ügyintéző szakképesítés, pályázatíró, sajtótechnikus, újságíró

6.2.

Szakmai gyakorlat

7. A programban való részvétel feltételei

7.1.

Részvétel követésének módja

Résztvevők által aláírt, napi jelenléti ív

7.2.

Megengedett hiányzás

8. Tervezett képzési idő

8.1.

30

óra

8.2.

Elmélet

6

óra

8.3.

Gyakorlat

24

óra

9. A program moduljai

9.1.

Társadalmi felelősségvállalás, fenntartható fejlődés értelmezése

9.2.

CSR alapok

9.3.

GRI

9.4.

Minőségirányítási rendszerek ISO 26000

9.5.

Indikátorok

9.6.

Szoftver

9.7.

Fenntarthatósági jelentés készítése

9.8.

10. Csoportlétszám

Minimum

10fő

Maximum

15fő

11. A program elvégzését igazoló irat

Tanúsítvány

Tematika letöltése